Cena pronájmů : období 1.5. - 31.8.
Pro tělovýchovné jednoty, drobní - celoroční nájemci
1 hodina haly 500,- Kč (bez světel)
1 hodina haly 550,- Kč (se světly)
 
Firmy, podniky a ostatní
1 hodina haly včetně tribuny 750,- Kč (bez světel)
1 hodina haly včetně tribuny 850,- Kč (se světly)
 
Turnaje a více hodinové akce
Paušál za šatny 400,- Kč/akce
Časomíra 50,- Kč/hodina
 
Ceník pronájmů : období 1.9. - 30.4.
Školy v dopoledních hodinách 1. hodina 450,- Kč
 
Tělovýchova 1 hodina haly 550,- Kč bez tribuny (bez světel)
                       1 hodina haly 700,- Kč s tribunou (bez světel)
Firmy, podniky a ostatní
1 hodina haly včetně tribuny 850,- Kč (bez světel)
1 hodina haly včerně tribuny 950,- Kč (se světly)
 
Turnaje a více hodinové akce
Paušál šatny 400,- Kč/akce
Časomíra 50,- Kč/hodina
Ozvučení 200,- Kč/půl dne, 400,- Kč/celý den
 
*možnost využití smluvních cen