O nás

Sportovní hala rakovník (TJ TZ Rakovník)  je občanským sdružením. Byla založena roku 1981 za účelem provozování sportovního areálu. Sportovní areál byl vybudován z prostředků  ČSTV (dnes ČUS).

Kromě hlavního poslání – provozování sportovního areálu pro potřeby občanů regionu – zajišťuje TJ činnost vlastních sportovních oddílů (basketbal, box, futsal, kulturistika a silový trojboj).

TJ TZ Rakovník je řízen voleným výborem, který přenesenou působnost zajišťuje svými zaměstnanci.

TJ TZ Rakovník má právní subjektivitu – je právnickou osobou.